Historiaa

Itäisen Pihlajaveden osakaskunta muodostui kiinteistötoimitus kokouksessa 31.1.2023

Yhteensä 9 eri vesialueen omistajayksikköä (osuuskuntaa) tekivät päätöksen yhdistää vesialueensa laajemmaksi Itäisen Pihlajaveden osakaskunnaksi. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman yhtenäinen omistajayksikkö, niin kalastuksellisesti kuin vesienhoidollisestikin.