Kaupallinen kalastus

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Kaupallisen kalastuksen luvat Itäisen Pihlajaveden osakaskunnan alueelle myöntää hoitokunta sen mukaan, mitä vuosikokous on päättänyt niiden määristä ja ehdoista.

Uusia ammattikalastajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kotimaisella kalalla on suurempi kysyntä kuin mitä ehditään kalastaa, ja kalasta saa hyvän hinnan. Nykyisten ammattikalastajien keski-ikä alkaa olla niin korkea, että kotimaisen kalan saatavuus tulevaisuudessa on uhattuna.

Lisätietoa kaupallisesta kalastuksesta: https://merijakalatalous.fi/kalatalous-suomessa/mita-on-kaupallinen-kalastus/